• Slider

Wesele naszych dziadków na Górnym Śląsku

Identyfikator: 1/D/2019 | Projekt w kategorii: Kultura | Autor: Sławomir Fudala

Opis projektu

Projekt "Wesele naszych dziadków na Górnym Śląsku - rekonstrukcja dawnych zwyczajów i tradycji związanych z obrzędami weselnymi na terenie sołectw: Mokrego, Śmiłowic i Bujakowa. Zadanie zakończy biesiada weselna dla wszystkich mieszkańców. Projekt ma na celu odtworzenie dawnych zwyczajów, pieśni, tańców związanych z obrzędami weselnymi kultywowanymi na terenie sołectw miasta Mikołowa. Wynikiem tych działań będzie organizacja spektaklu plenerowego pt.: "Wesele w Mikołowie" połączonego z biesiadą weselną dla mieszkańców Mikołowa. W pokazie wezmą udział mieszkańcy Bujakowa, Mokrego i Śmiłowic, a gośćmi weselnymi będą wszyscy uczestnicy zabawy weselnej. Przewidywany udział 2000 osób. Zwyczaje, pieśni, opowiadania zgromadzone w trakcie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami, zostaną zapisane w postaci filmu i publikacji. Materiał będzie formą zapisania kultury i tradycji, która ulega zapomnieniu. Do realizacji projektu niezbędny jest zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego, który będzie wykorzystywany do organizacji kolejnych imprez w Bujakowie, Śmiłowicach i Mokrem.

Dodatkowo przeprowadzone będą m.in. warsztaty dotyczące obrzędów, pieśni i tańca związanych z tradycją obrzędu ślubu i wesela, warsztaty kulinarne, gwary śląskiej i dramaturgii widowiska.

Lokalizacja

Bujaków, Mokre, Śmiłowice

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia

200 000,00 zł

Pobierz materiały promocyjne

Plakat (wersja kolorowa) Plakat (wersja czarno-biała) Grafika na Facebook

Pliki do pobrania:

Warunki głosowania

Głosowanie rozpoczyna się 25.10.2019 i trwa do 28.10.2019.

  • głosować na projekty może mieszkaniec Mikołowa zameldowany na stałe lub czasowo, niezależnie od wieku,
  • głosującemu przysługują 2 głosy w tym 1 na projekt duży i 1 na projekt mały,
  • każda osoba może zagłosować tylko jeden raz,
  • do zagłosowania wymagane jest podanie numeru PESEL, nazwiska panieńskiego matki (rodowego) oraz akceptacja zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wszelkie znaki obcojęzyczne muszą być zamienione na polskie odpowiedniki.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści Uchwały dotyczącej zasad BO na rok 2020 r..


Czas na promocję!

Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

Ładowanie...