Głosowanie - wyniki!

Kompleks rekreacyjny - boisko wraz z wiatą piknikową

Identyfikator: 3/2022 | Projekt w kategorii: Zwycięski projekt | Autor: Andrzej Sosna

Opis projektu

Projekt ma na celu polepszenie infrastruktury społecznej w sołectwie Bujaków. W sołectwie brakuje miejsca do wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców gminy. Altana z możliwością rozpalenia grilla pozwoli na łatwiejszą integrację klas szkolnych, stowarzyszeń, grup społecznych na terenie Mikołowa. Ponadto w projekcie zaplanowano budowę ogólnodostępnego boiska trawiastego.

Szczegóły we wniosku i w karcie zmian budżetu.

Lokalizacja

Bujaków, działki 917/45, 1746/172

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia

500 000,00 zł

Pobierz materiały promocyjne

Plakat (wersja kolorowa) Plakat (wersja czarno-biała) Grafika na Facebook

Pliki do pobrania:

Warunki głosowania

Głosowanie rozpoczyna się 13.10.2022 i trwa do 17.10.2022.

  • głosować na projekty może mieszkaniec Mikołowa niezależnie od wieku,
  • każda osoba może zagłosować tylko jeden raz - w przeciwnym wypadku wszystkie oddane przez nią głosy będą nieważne,
  • w przypadku wykorzystania tego samego numeru telefonu Urząd Miasta Mikołów zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawidłowości podanych danych osobowych (dopuszczalne jest pięciokrotne użycie jednego numeru telefonu komórkowego),
  • do zagłosowania wymagane jest podanie numeru telefonu, imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania,
  • wszelkie znaki obcojęzyczne muszą być zamienione na polskie odpowiedniki.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści Uchwały dotyczącej zasad BO na rok 2023 r..


Czas na promocję!

Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

Ładowanie...