• Slider

Bezpieczni Niezmotoryzowani 2020

Identyfikator: 13/D/2019 | Projekt w kategorii: Infrastruktura miejska | Autor: Tomasz Wieczorek

Opis projektu

Projekt jest kontynuacją zamierzeń projektu "Bezpieczni Niezmotoryzowani". W ramach projektu przewidziana jest modernizacja istniejącego oświetlenia tzn. wymiana opraw na ul. Skalnej, Gliwickiej i Storczyków oraz w ciągu pieszym ul. Dzieńdziela - Waryńskiego. Planuje się instalację oprawy doświetlającej kładkę dla pieszych oraz montaż siedmiu latarni w rejonie ul. Skrajnej. Realizacja projektu znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Lokalizacja

Ul. Skrajna od przejścia dla pieszych nad drogą DK44/81.

Wymiana istniejącej oprawy na LED - działka numer 194/18;

Wymiana i montaż opraw w rejonie tunelu dla pieszych - działka numer 1282/100

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia

73 000,00 zł

Pobierz materiały promocyjne

Plakat (wersja kolorowa) Plakat (wersja czarno-biała) Grafika na Facebook

Warunki głosowania

Głosowanie rozpoczyna się 25.10.2019 i trwa do 28.10.2019.

  • głosować na projekty może mieszkaniec Mikołowa zameldowany na stałe lub czasowo, niezależnie od wieku,
  • głosującemu przysługują 2 głosy w tym 1 na projekt duży i 1 na projekt mały,
  • każda osoba może zagłosować tylko jeden raz,
  • do zagłosowania wymagane jest podanie numeru PESEL, nazwiska panieńskiego matki (rodowego) oraz akceptacja zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wszelkie znaki obcojęzyczne muszą być zamienione na polskie odpowiedniki.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści Uchwały dotyczącej zasad BO na rok 2020 r..


Czas na promocję!

Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

Ładowanie...