GIS Mikołów

Składanie wniosków

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w terminie od 12 października do 8 listopada 2015 roku. Wnioski należy składać na specjalnych formularzach, które są dostępne w zakładce do pobrania lub od 5 października w Urzędzie Miasta w pok.nr 1 – Biuro Podawcze.

Należy pamiętać, iż do wniosku dołączamy:

  • listę poparcia 15 osób (w przypadku projektów lokalnych – 15 osób zameldowanych z danego okręgu, w przypadku projektów ogólnomiejskich – 15 osób zameldowanych w Mikołowie)
  • mapę sytuacyjną projektu
  • oświadczenie podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu (oświadczenie dostępne w zakładce do pobrania) *

* dotyczy projektów, których realizację przewidziano na terenach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych

Przygotowane i wypełnione formularze projektowe należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną do Urzędu Miasta. W przypadku wysyłki mailem prosimy o zeskanowanie dokumentów i przesłanie na adres: obywatelski@mikolow.eu.

Ładowanie...