GIS Mikołów

Głosowanie

Wyboru projektów do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego dokonują mieszkańcy w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i powszechnym. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy, którzy są zameldowani w Mikołowie i mają ukończone 16 lat.

Każdy z mieszkańców może poprzeć maksymalnie jeden projekt z listy lokalnej oraz jeden projekt z listy ogólnomiejskiej.

Głosować można będzie w dniach 6, 7, 8 lutego 2016 r.:

 • osobiście w wyznaczonych punktach w godzinach od 8:00 do 17:00

  Punkty do głosowania:

  1. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. K. Miarki 5

  2. Borowa Wieś, Sołtysówka, ul. Równoległa 2 (obok szkoły)

  3. Bujaków, Sołtysówka, ks. Górki 60

  4. Mokre, Sołtysówka, ul. Miodowa 2

  5. Reta, Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Skalna 12

  6. Paniowy, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Wolności 27

  7. Śmiłowice,  Budynek OSP, ul. Kawalca 29

  8. Kamionka, Budynek OSP, ul. Katowicka 91

  9. MOSIR, Kryta Pływalnia Aqua Plant , ul., Konstytucji 3 Maja 22

   

 • elektronicznie na stronie www.obywatelski.mikolow.eu (w dniach 6-8 lutego br. pojawi się na stronie głównej zakładka GŁOSOWANIE)
 • korespondencyjnie (liczy się data stempla pocztowego)
Ładowanie...