GIS Mikołów

Pytania i odpowiedzi

Czy istnieje możliwość realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie parku Planty?

Prace na terenie Plantów są możliwe, jednakże jest to zależne od rodzaju zaplanowanych działań. Projekty z Budżetu Obywatelskiego nie mogą ingerować w charakter miejsca. W tym przypadku najlepiej skonsultować projekt z pracownikami Urzędu przed jego złożeniem.

Czy w ramach BO można zakupić dla OSP aparaty powietrzne?

Tak, zakup sprzętu dla OSP może stanowić projekt zgłoszony do BO, gdyż służy lokalnej społeczności.

W formularzu zgłoszenia projektu jest rubryka, która wymaga zamieszczenia mapki. Czy w przypadku zakupu sprzętu lub szkoleń w tym miejscu należy wkleić mapkę z zaznaczonym miejscem, gdzie ten sprzęt, szkolenie zostałby ulokowany?

Tak, w tym przypadku miejsce realizacji to np. remiza OSP, biblioteka, proszę wpisać dokładny adres i wkleić lub dołączyć mapkę z zaznaczonym miejscem.

Określając wartość projektu należy także uwzględnić koszty związane z dokumentacją projektową. Jaką kwotę przyjąć w przypadku zakupu sprzętu dla OSP?

Jeżeli przedmiotem projektu będzie tylko i wyłącznie zakup sprzętu to nie wiąże się z kosztami dokumentacji projektowej (koszty dokumentacji projektowej dotyczą głownie projektów inwestycyjnych: remontów, budów itp.). W przypadku zakupu sprzętu w budżecie wyceniają Państwo tylko koszt zakupu konkretnych sprzętów.

Skąd można wydrukować mapę sytuacyjną, która potrzebna jest do złożenia jako załącznik do formularza?

Mapę można wydrukować z Internetu – np. google maps lub portal GIS. Można również narysować odręcznie mapę z zaznaczonym miejscem gdzie planowany jest dany projekt.

Ładowanie...