GIS Mikołów

Cennik budżetu obywatelskiego

Poniżej znajduje się cennik z przykładowymi, szacunkowymi kosztami funkcjonowania miasta, które posłużą Państwu w trakcie przygotowywania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PRZYKŁADOWY CENNIK J.M. SZACUNKOWE KOSZTY BRUTTO UWAGI
Remont 1 m2 drogi m2 ok. 130 zł  
Budowa 1 m2 drogi m2 ok. 400 zł  
Budowa 1 m2 chodnika z kostki / płyty betonowej m2 ok. 220 zł  
Ustawienie 1 stojaka rowerowego szt. ok. 1000 zł  
Ustawienie latarni parkowej szt. ok. 5500 zł (w tym 2800 zł prace projektowe)
Ustawienie latarni ulicznej szt. ok. 6200 zł (w tym 2800 zł prace projektowe)
Oświetlenie boiska kpl. ok. 45800 zł (w tym 3800 zł prace projektowe)
Koszt wykonania 1 wybiegu dla psów wraz z dokumentacją projektową kpl. ok. 60000 zł do 80000 zł  
Zakup tabliczki informacyjnej szt. ok. 49 zł  
Zakup betonowego kosza na śmieci szt. ok. 600 zł  
Zakup kosza na psie odchody   ok. 450 zł  
Założenie kwietnika m2 ok. 15-30 zł  
Założenie trawnika m2

ok. 10 zł - trawa z siewu

ok. 20 zł - trawa z rolki

 
Budowa ekranu akustycznego pełnego mb. ok. 1000 zł  
Wykonanie siłowni na świeżym powietrzu (5 urządzeń) kpl. ok. 40000 zł wraz z dokumentacją projektową
Budowa boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy m2 ok. 200 zł 10000 zł dokumentacja projektowa
Zakup i montaż ławki parkowej z oparciem szt. ok. 900 zł  
Zakup i montaż ławki parkowej bez oparcia szt. ok. 550 zł  
Zakup i montaż piaskownicy szt. ok. 5400 zł bez dostawy piasku
Zakup i montaż karuzeli szt. ok. 5700 zł  
Zakup i montaż małego zestawu zabawkowego kpl. ok. 18000 zł  
Oczyszczenie obiektów z graffiti m2 ok. 37 zł do 50 zł w zależności od rodzaju nawierzchni
Montaż sceny kpl. ok. 2500 zł bez nagłośnienia
Budowa drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej m2 ok. 280 zł wraz z dokumentacją projektową
Słup ogłoszeniowy barwiony w masie o powierzchni ogłoszeniowej 9 m2 szt. ok. 3200 zł  
Słup ogłoszeniowy z 4 tablicami o łącznej powierzchni ogłoszeniowej 8 m2 szt. ok. 7400 zł  
UWAGA- POWYŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA PRZYKŁADOWE KOSZTY, KTÓRE ZOSTAŁY OPRACOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA MIKOŁÓW. REALNE KOSZTY WNIOSKOWANYCH PROJEKTÓW ZALEŻNE SĄ OD UWARUNKOWAŃ TERENOWO-PRAWNYCH I MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ OD SZACUNKOWYCH KOSZTÓW WYLICZONYCH NA PODSTAWIE POWYŻSZYCH CEN.
Ładowanie...