GIS Mikołów

Głosowanie

Wyboru projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim i powszechnym. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy, którzy mają ukończone 16 lat.

Mieszkańcy Mikołowa niezameldowani na terenie Gminy, którzy chcą zagłosować w ramach budżetu obywatelskiego muszą złożyć w Urzędzie Miasta formularz zawierający niezbędne dane, który umożliwi uwzględnienie ich w bazie osób biorących udział w głosowaniu. Formularz ten należy złożyć w terminie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania. Formularz jest udostępniony w zakładce DO POBRANIA.

Każdy z mieszkańców może poprzeć maksymalnie jeden projekt z listy lokalnej oraz jeden projekt z listy ogólnomiejskiej.

Termin głosowania: 22 - 24 październik 2016 r.

Głosowanie będzie trwało 3 dni i będzie odbywało się:

  • osobiście w wyznaczonych punktach do głosowania w godzinach 9:00 - 16:00:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie
- Kryta pływalnia "Aqua Plant" - MOSiR w Mikołowie
- C.H. Auchan Mikołów
- Borowa Wieś - Sołtysówka
- Bujaków - Sołtysówka
- Mokre - Sołtysówka
- Reta - Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie
- Paniowy - Szkoła Podstawowa nr 8
- Śmiłowice - Sołtysówka
- Kamionka - Szkoła Podstawowa nr 4

  • elektronicznie na stronie www.obywatelski.mikolow.eu (w dniach głosowania pojawi się na stronie głównej zakładka GŁOSOWANIE)
Ładowanie...