GIS Mikołów

Składanie wniosków

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w terminie od 1 do 30 czerwca 2017 roku. Wnioski należy składać na specjalnych formularzach, które są dostępne w zakładce DO POBRANIA lub od 1 czerwca w Urzędzie Miasta w pok.nr 1 – Biuro Podawcze.

Należy pamiętać, iż do wniosku dołączamy:

  • listę poparcia 15 osób (w przypadku projektów lokalnych – 15 osób zamieszkałych z danego okręgu, w przypadku projektów ogólnomiejskich – 15 osób zamieszkałych w Mikołowie)
  • mapę sytuacyjną projektu
  • oświadczenie podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację projektu (oświadczenie dostępne w zakładce do pobrania) *

* dotyczy projektów, których realizację przewidziano na terenach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych

Przygotowane i wypełnione formularze projektowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do Urzędu Miasta. W przypadku wysyłki mailem prosimy o zeskanowanie dokumentów i przesłanie na adres: obywatelski@mikolow.eu. UWAGA! Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Urzędu w terminie 14 dni od dostarczenia mailem.

Ładowanie...