GIS Mikołów

Głosowanie

Wyboru projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim i powszechnym. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy, którzy mają ukończone 16 lat.

Mieszkańcy Mikołowa niezameldowani na terenie Gminy, którzy chcą zagłosować w ramach budżetu obywatelskiego muszą złożyć w Urzędzie Miasta formularz zawierający niezbędne dane, który umożliwi uwzględnienie ich w bazie osób biorących udział w głosowaniu. Formularz ten należy złożyć w terminie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania. Formularz jest udostępniony w zakładce DO POBRANIA.

Każdy z mieszkańców może poprzeć maksymalnie jeden projekt z listy lokalnej oraz jeden projekt z listy ogólnomiejskiej.

Termin głosowania: 28-30 października 2017 r.

Głosowanie będzie trwało 3 dni i będzie odbywało się:

  • osobiście w wyznaczonych punktach do głosowania
  • elektronicznie na stronie www.obywatelski.mikolow.eu (w dniach głosowania pojawi się na stronie głównej zakładka GŁOSOWANIE)
Ładowanie...