GIS Mikołów

Gdzie zlokalizować projekt?

Jednym z warunków realizacji projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego jest ich odpowiednia lokalizacja. Gmina może realizować projekty tylko na działkach, na których jest to prawnie możliwe, w szczególności ze względu na rodzaj własności lub sposób władania.

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego w Gminie Mikołów (dostępny w zakładce DO POBRANIA ) projekty mogą zostać zlokalizowane:

-na terenach stanowiących własność gminy Mikołów nieobciążonych na rzecz osób trzecich

-na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym lub dzierżawie gminy Mikołów

-na terenach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych lub będących w ich użytkowaniu wieczystym - UWAGA: wymagana zgoda podmiotu na realizację projektu na formularzu oświadczenia (dostępne w zakładce DO POBRANIA )

Zachęcamy do skorzystania z portalu GIS , gdzie można wyszukać informacje dotyczące konkretnych działek.

Poniżej dostępny jest film instruktażowy dot. wyszukiwania działek w GIS:

W celu określenia dokładnego miejsca realizacji projektu informacji udzielą Państwu pracownicy odpowiednich komórek Urzędu Miasta.

Ładowanie...