Głosowanie - wyniki!

Głosowanie

Głosowanie w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego w Mikołowie będzie trwało 5 dni, od 13 do 17 października 2022 roku.

 

Każdy mieszkaniec Mikołowa może oddać 1 głos na wybrany przez siebie projekt, decydując się na jedną z form głosowania:

1. elektronicznie z wykorzystaniem serwisu obywatelski.mikolow.eu

2. osobiście za pomocą karty do głosowania w Miejskiej Bibliotece Publicznej, przy ul. K. Miarki w Mikołowie, w godzinach od 9.00 do 18.00

W przypadku osób, które nie mają możliwości zagłosować internetowo lub osobiście oferujemy możliwość głosowania mobilnego - urzędnik przyjedzie do mieszkańca. Chęć skorzystania z mobilnego punktu do głosowania należy zgłosić do 11.10.2022 r. do godz. 15.00, telefonicznie: 32/32 48 467, mailowo: obywatelski@mikolow.eu

 

W tej edycji nie ma również ograniczeń wiekowych, głosować mogą nawet dzieci. W przypadku osób niepełnoletnich na karcie do głosowania musi podpisać się rodzic lub opiekun prawny.

 

UWAGA!

W celu weryfikacji uprawniony do głosowania powinien podać:

- imię i nazwisko,

- datę urodzenia,

- adres zamieszkania,

- numer telefonu komórkowego.

Kod otrzymany na podany numer telefonu należy wpisać w odpowiednie pole w formularzu do głosowania.

 

Ładowanie...