• Slider

Mikołowska Akademia Treningu Indywidualnego - MATI

Identyfikator: M/21/2015 | Projekt w kategorii: Sport i rekreacja | Autor: Olga Habryka

Opis projektu

Celem projektu jest wyselekcjonowanie szczególnie uzdolnionych dzieci i dalsze doskonalenie ich umiejętności piłkarskich. Projekt ma za zadanie poprzez pracę ze szczególnie uzdolnionymi zawodnikami podnosić ich indywidualne umiejętności, jest on uzupełnieniem treningu klubowego. Udział w „Mikołowskiej Akademii Treningu Indywidualnego – MATI” będzie mógł wziąć każdy mieszkaniec Mikołowa w wieku 8-14 lat. Planowane są treningi dla 6 grup po 4-6 osób. W razie konieczności przeprowadzone zostaną testy piłkarskie w celu wybrania zawodników prezentujących najlepszy poziom sportowy.

Lokalizacja

Mikołów, MOSiR

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia

25 440,00 zł

Warunki głosowania

Głosowanie rozpoczyna się 06.02.2016 i trwa 3 dni (do 08.02.2016).

  • głosować na projekty może mieszkaniec Mikołowa zameldowany na stałe lub czasowo, który ukończył 16 lat,
  • głosującemu przysługują 2 głosy w tym 1 na projekt lokalny i 1 na projekt ogólnomiejski,
  • projekty lokalne należy wybierać dla okręgu, którego jest się mieszkańcem (pobyt stały lub tymczasowy),
  • każda osoba może zagłosować tylko jeden raz.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie.


Czas na promocję!

Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

Ładowanie...