• Slider

Objazdowy Dom Kultury - jedzie do Ciebie!

Identyfikator: M/9/2016 | Projekt w kategorii: Kultura | Autor: Iwona Woźniak

Opis projektu

Cykl działań artystyczno-kulturalnych skierowanych do różnych grup wiekowych na terenie całego miasta (w centrum, sołectwach i dzielnicy)

Lokalizacja

Budynki użyteczności publicznej na terenie całego miasta (centrum, sołectw i dzielnicy)

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia

156 500,00 zł


Pliki do pobrania:

Warunki głosowania

Głosowanie rozpoczyna się 22.10.2016 i trwa 3 dni (do 24.10.2016).

  • głosować na projekty może mieszkaniec Mikołowa zameldowany na stałe lub czasowo, który ukończył 16 lat,
  • głosującemu przysługują 2 głosy w tym 1 na projekt lokalny i 1 na projekt ogólnomiejski,
  • projekty lokalne należy wybierać dla okręgu, którego jest się mieszkańcem (pobyt stały lub tymczasowy),
  • każda osoba może zagłosować tylko jeden raz,
  • do zagłosowania wymagane jest podanie numeru PESEL, nazwiska panieńskiego matki (rodowego) oraz akceptacja zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wszelkie znaki obcojęzyczne muszą być zamienione na polskie odpowiedniki.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie.


Czas na promocję!

Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

Ładowanie...