• Slider

Rowerowy Park Umiejętności czyli zintegrowana sieć ścieżek rowerowych w centrum miasta

Identyfikator: M/13/2016 | Projekt w kategorii: Sport i rekreacja | Autor: Wojciech Gorol

Opis projektu

Wykonanie dwóch jednokierunkowych ścieżek rowerowych ze wspólnym powrotem o długości 800 mb. Na trasie pojawią się odcinki specjalne, bandy do zmiany kierunku jazdy, odcinek z muldami i kręty odcinek typu singletrack. Ponadto powstaną przeszkody terenowe. Dodatkowo projekt zakłada powstanie asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack.

Strona internetowa:

www.facebook.com/pumptrackplanty/

Przykładowa realizacja:

Lokalizacja

Planty, ul. Konstytucji 3 Maja, nr działki: 571/79, 573/80, 775/79, 776/79, 774/79, 777/79, 1940/76

* Projekt usytuowany na terenie Plant - konieczność uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Duża ingerencja inwestycji w naturalne ukształtowanie terenu i krajobraz zabytkowego parku.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia

200 000,00 zł

Warunki głosowania

Głosowanie rozpoczyna się 22.10.2016 i trwa 3 dni (do 24.10.2016).

  • głosować na projekty może mieszkaniec Mikołowa zameldowany na stałe lub czasowo, który ukończył 16 lat,
  • głosującemu przysługują 2 głosy w tym 1 na projekt lokalny i 1 na projekt ogólnomiejski,
  • projekty lokalne należy wybierać dla okręgu, którego jest się mieszkańcem (pobyt stały lub tymczasowy),
  • każda osoba może zagłosować tylko jeden raz,
  • do zagłosowania wymagane jest podanie numeru PESEL, nazwiska panieńskiego matki (rodowego) oraz akceptacja zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wszelkie znaki obcojęzyczne muszą być zamienione na polskie odpowiedniki.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie.


Czas na promocję!

Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

Ładowanie...