• Slider

Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gry Podwórkowe

Identyfikator: M/3/2018 | Projekt w kategorii: Sport i rekreacja | Autor: Artur Wnuk

Opis projektu

Projekt zakłada:

1.Wykonanie Miasteczka Ruchu Drogowego dla dzieci oraz gier podwórkowych na terenie rekreacyjnym przy Domku Harcerskim. Miasteczko rowerowe ma na celu przyswojenie dzieciom podstawowych zasad ruchu drogowego. Dodatkowo przewiduje się połączenie miasteczka rowerowego z grami podwórkowymi. Całość utworzy jeden duży teren zabawowy dla dzieci.

2.Wykonanie gier podwórkowych na terenie Kamionki, Borowej Wsi, Mokrego, Śmiłowic, Paniów, Bujakowa i Rety. W każdej z tych lokalizacji powstanie nowe miejsce zabaw dla dzieci - kilka różnych gier umożliwiających zabawę kilku osób jednocześnie.

Lokalizacja

Działka 1940/76, plac przy Domku Harcerskim od strony boiska,

pozostałe lokalizacje gier:

1. Śmiłowice 451/101, ul. Górnośląska, na tyłach Sołtysówki

2. Reta, ul. Konopnickiej, działka 2153/64

3. Kamionka, ul. Katowicka 122, działka 944/24

4. Paniowy, róg Mokierska/Szymankiewicza, działka 304/36,

5. Bujaków, ul. Szkolna 1, działka 1147/45,

6. Mokre, ul. Grudniowa, działka 1133/71

7. Borowa Wieś, ul. Gliwicka 299, działka 610/120

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia

128 290,00 zł

Pobierz materiały promocyjne

Plakat (wersja kolorowa) Plakat (wersja czarno-biała) Grafika na Facebook

Pliki do pobrania:

Warunki głosowania

Głosowanie rozpoczyna się 05.10.2018 i trwa 4 dni (do 08.10.2018).

  • głosować na projekty może mieszkaniec Mikołowa zameldowany na stałe lub czasowo, który ukończył 16 lat,
  • głosującemu przysługują 2 głosy w tym 1 na projekt lokalny i 1 na projekt ogólnomiejski,
  • projekty lokalne należy wybierać dla okręgu, którego jest się mieszkańcem (pobyt stały lub tymczasowy),
  • każda osoba może zagłosować tylko jeden raz,
  • do zagłosowania wymagane jest podanie numeru PESEL, nazwiska panieńskiego matki (rodowego) oraz akceptacja zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wszelkie znaki obcojęzyczne muszą być zamienione na polskie odpowiedniki.

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie.


Czas na promocję!

Popierasz wybrane projekty? Chcesz by Twoi znajomi również je wsparli? Zadbaj o to, aby dowiedziało się o nich jak najwięcej osób. Udostępnij je na swoim serwisie społecznościowym lub wyślij linka swoim znajomym.

Ładowanie...