GIS Mikołów

Idea budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski (partycypacyjny) to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców, którzy są informowani o możliwości współdecydowania o wydatkach w kolejnym roku.

Aby proces tworzenia budżetu miasta można było uznać za partycypacyjny musi spełniać następujące warunki:

  • zawierać element dyskusji nad sprawami finansowymi i budżetowymi miasta, podczas której uczestnicy decydują o tym jak wykorzystać ograniczone środki budżetowe
  • powinien być organizowany co najmniej na poziomie dzielnicy, jednak najlepiej aby dotyczył poziomu całego miasta
  • powinien być ciągłym procesem – pojedyncze zebrania lub referenda nad sprawami finansów miasta to nie to samo co budżet obywatelski
  • powinien być realizowany w oparciu o wiele mechanizmów partycypacyjnych. Nie wystarczy aby rada gminy lub komisja budżetowa była otwarta na publiczną debatę, konieczne jest stworzenie dodatkowych mechanizmów włączania mieszkańców do dyskusji nad sprawami finansowymi.
  • posiadać mechanizm ewaluacji i oceny rezultatów procesu partycypacji (link).

Już od maja rusza II edycja budżetu obywatelskiego w Mikołowie. W pierwszej edycji mieszkańcy wybrali 17 projektów, które aktualnie są realizowane. Frekwencja podczas głosowania- 18,66% świadczy o potrzebie i chęci uczestnictwa mikołowian w procesie współdecydowania o kwestiach ważnych dla mieszkańców.

Ładowanie...