GIS Mikołów

Idea budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski (partycypacyjny) to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta. Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców, którzy są informowani o możliwości współdecydowania o wydatkach w kolejnym roku.

Aby proces tworzenia budżetu miasta można było uznać za partycypacyjny musi spełniać następujące warunki:

  • zawierać element dyskusji nad sprawami finansowymi i budżetowymi miasta, podczas której uczestnicy decydują o tym jak wykorzystać ograniczone środki budżetowe
  • powinien być organizowany co najmniej na poziomie dzielnicy, jednak najlepiej aby dotyczył poziomu całego miasta
  • powinien być ciągłym procesem – pojedyncze zebrania lub referenda nad sprawami finansów miasta to nie to samo co budżet obywatelski
  • powinien być realizowany w oparciu o wiele mechanizmów partycypacyjnych. Nie wystarczy aby rada gminy lub komisja budżetowa była otwarta na publiczną debatę, konieczne jest stworzenie dodatkowych mechanizmów włączania mieszkańców do dyskusji nad sprawami finansowymi.
  • posiadać mechanizm ewaluacji i oceny rezultatów procesu partycypacji (link).

W Mikołowie budżet obywatelski (partycypacyjny) został zatwierdzony 30 czerwca 2015 r. uchwałą Rady Miasta. Zatwierdzenie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) poprzedziły prace zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, który wypracował wspólnie Regulamin Budżetu Obywatelskiego wraz z podziałem Mikołowa na 10 okręgów. Po wakacjach rozpocznie się szeroka akcja promocyjno-informacyjna mieszkańców, dzięki czemu mieszkańcy Mikołowa będą mogli zapoznać się z ideą budżetu obywatelskiego oraz zasadami, które muszą być spełnione aby dany projekt został zrealizowany.

Ładowanie...